Πληροφορίες για τα ακίνητα στην Κύπρο

Φ.Π.Α
  1. Τα ακίνητα που αγοράστηκαν κατά την περίοδο 2/12 / 2011- 31/12/2016 και οι αγοραστές έχουν πληρώσει το V.A.T δεν θα πρέπει να καταβάλλουν τέλη μεταφοράς όποτε θα γίνει η μεταβίβαση. Όλες οι άλλες ακίνητες περιουσίες που δεν υπόκεινται στο V.A.T πληρώνουν το 50% των κανονικών τιμών.
  2. Τον Ιούνιο του 2012 η Κύπρος έχει αλλάξει τους κανονισμούς της Β.Α.Τ σε όσους αγοράζουν ένα νεόκτιστο σπίτι από αναπτυσσόμενη εταιρεία για να χρησιμοποιηθούν ως μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο.Με την υπογραφή μιας σύμβασης αγοράς κατοικίας ο αγοραστής μπορεί να υποβάλει αίτηση στις Φ.Π.Α για μειωμένο συντελεστή 5% V.A.T αντί για το 19% που υπάρχει σε άλλες περιπτώσεις.Η διαδικασία είναι εύκολη και η άδεια για τον μειωμένο συντελεστή παραχωρείται εντός ενός μηνός από την εφαρμογή.

Χρονιαίοι φόροι ακινήτων

1. Αποχετευτικά:

Όλοι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων στη Λάρνακα και σε ορισμένες επαρχίες υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια εισφορά στο Συμβούλιο Αποχέτευσης και Αποχέτευσης Λάρνακας. Το ποσό υπολογίζεται βάσει της εκτιμώμενης αξίας κάθε ακινήτου σύμφωνα με τα βιβλία του Κτηματολογίου κατά την 01/01/1980 και το επιτόκιο είναι 5% δηλαδή ένα ακίνητο, η εκτιμώμενη αξία του οποίου είναι € 650.000,00 θα καταβάλλει ετήσιο ποσό € 325,00.

Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας:

Οι Δημοτικές Αρχές επιβάλλουν σε όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ακινήτων έναν ετήσιο δήμο φόρο που υπολογίζεται βάσει της εκτιμώμενης αξίας κάθε ακινήτου σύμφωνα με τα βιβλία του Κτηματολογίου κατά την 01/01/1980. Το ποσοστό είναι 0,5% – 3% και ποικίλλει από δήμο σε δήμο

2. Άλλοι φόροι δημαρχειων:

Κάθε ακίνητο πρέπει να πληρώσει στην αρχή του δήμου της περιοχής του, αμοιβές για συλλογή απορριμμάτων και φωτισμό και καθαρισμό του δρόμου. Τα ετήσια τέλη υπολογίζονται ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου και κυμαίνονται από € 70 έως € 300.

3. State Immovable Property Tax:

Ο φόρος αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με την εκτιμώμενη αγοραία αξία του ακινήτου και ξεκινά από 6%. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγοραία αξία του ακινήτου τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό που ισχύει.


Τίτλοι ιδιοκτησίας

Συνήθως στην Κύπρο αναπτύσσονται ακίνητα πριν από την έκδοση των ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχει κανονικός χρόνος για την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας, καθώς κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της. Όταν ο αγοραστής αγοράζει ακίνητη περιουσία, προκειμένου να προστατευθεί, πρέπει να καταθέσει τη συμβατική του συμφωνία με το γραφείο του κτηματολογίου μέχρι την έκδοση της πράξης τίτλου με την οποία θα μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο στο όνομά του.


Τέλη μεταβίβασης ακινήτου

Τέλη που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο από τον εκδοχέα δηλαδή: το πρόσωπο στο όνομα του οποίου μεταβιβάζεται το ακίνητο.

Το ποσό των μεταφερόμενων αμοιβών εξαρτάται από την τιμή αγοράς του ακινήτου

For the First €85,000 is 3% i.e.: €2.550,00
For the second €85,000 is 5% i.e.: €4.250,00
Over the amount of €170,000 is 8%

Παράδειγμα 1: Σπίτι που έχει αγοραστεί για 450.000 ευρώ από ένα μόνο άτομο,

€85,000 x 3% €2.550,00
€85,000 x 5% €4.250,00
€280,000 x 8% €22.400,00
Total €29.200.00

Παράδειγμα 2: Όταν το ίδιο σπίτι αγοράζεται από δύο άτομα,

€170,000 x 3% €5.100,00
€170,000 x 5% €8.500,00
€110,000 x 8% €8.800,00
Total €22.400,00

Παράδειγμα Τρία: Όταν το ίδιο σπίτι αγοράζεται από τρία άτομα,

€255,000 x 3% €7.650,00
€195,000 x 5% €9.750,00
Total €17.400,00

 

News

Important Links

Cyprus investment Program

Cyprus offers a lot of benefits and Opportunities to investors who are willing to invest in Cyprus.

Important information about the significance of Energy Efficiency as regards our home.

Only relevant information about properties and projects.

Menu Title